ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - SECONDARY SCHOOL NEO SOULI SERRES - GYMNASIUM