Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στα διαλείμματα και στον ελεύθερο χρόνο μας και σαν σκοπό έχει την ενεργοποίηση των μαθητών και την ζωντανή παρουσία του σχολείου στην κοινωνία του χωριού.

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

* Ο αριθμός των φωτογραφιών που υπάρχουν στην σελίδα μας ξεπερνά τις 4.500