Παναγιωτόπουλος Βασίλης (Δ/ντης )

Αθανασιάδης Αθανάσιος (Μαθηματικός)

Καλαθά Άννα (Φιλόλογος)

Αβραμίδου Χαρίκλεια (Φιλόλογος)

Θεοχαρίδου Αντωνία (Γαλλικών)

Ζαρζαμπίδου Μάχη (Αγγλικών)

Καραγιαννακίδης Γιάννης (Τεχνολογίας)

Μερκούρη Ελισάβετ (Μουσικής)

Κοσκινάς Στέργιος (Φυσικός)

Παπαπουτσόγλου Άννα (Οικιακής)

Παπαδήμου Κώστας (Γυμναστής)

Τιριτίρη Ευλαμπία ( Θεολόγος)

Καταράκη Καλλίοπη (Πληροφορικής)

Θεοδωρίδης Κώστας (Πληροφορικής)