Προτεινόμενο στον κατάλογο των επιλεγμένων απ' όλο τον κόσμο sites με Ελληνικό περιεχόμενο, από την GoGreece

 


2002 

We would like to bring to your attention that your site has been selected to appear in the goGREECE Internet guide to Greece.
GoGreece.com features the best sites with content relevant to Greece.

GoGreece.com is not another indexer. It is a collection of the best links to content valuable for any virtual traveler to Greece. Its categories range from arts to travel, and from education to sports. Our goal is to provide a gateway to Greece for the casual Internet user who would like to avoid construction signs, an unfamiliar language, and slow links. In addition, we would like to recognize and highlight exceptional efforts in promoting Greece on the Internet.

We would like to congratulate you again on your excellent content, and Internet contribution. 

Please feel free to display our "goGREECE MEMBER" button on your pages.