Γεννήθηκε στο χωριό Καλά Δένδρα Σερρών το 1934. Πτυχιούχος της Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διετέλεσε Διευθυντής στη Δημόσια Σχολή Εργοδηγών. Έκανε διάφορες ομιλίες και διαλέξεις στα Σέρρας με θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως «Ο αυτοματισμός», «Ο μικρόκοσμος», «Το περιβάλλον και ο άνθρωπος», «Η Παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας» κ.ά. Δημοσίευσε εργασίες κυρίως ιστορικολαογραφικού περιεχομένου για το χωριό Καλά Δένδρα και είναι πρόεδρος στο Παράρτημα του νομού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.